สมาชิกของคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ

Logo Name WebSite Products
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด www.bcm.co.th Beverage Can
บริษัท ฝาจีบ (มหาชน) จำกัด www.crownseal.co.th Cap and Closure
บริษัท เมทเทิลวัน จำกัด www.metalone.co.th Food Can
บริษัท ทินแคน อินดัสทรี่ส์ จำกัด www.tincan.co.th General Can
บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด www.benjamit.com Snack and Confectionery , Fancy Can
บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด www.sahadharawat.com Snack and Confectionery, General Can
บริษัท โอ เอ็ม แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด www.omaxcan.com Snack and Confectionery, General Can.
บริษัท เอเชียแคน จำกัด www.asiacan.com General Can
บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง (1988) จำกัด www.ppcan.co.th General Can, Food Can
บริษัท โอเรียนเต็ลแคน จำกัด www.orientalcan.th.com Food Can
บริษัท ธ.พุทธรักษา จำกัด www.tbuddharaksa.com Tinplate/td>
บริษัท โบว์คอมเมอร์เชียล จำกัด Machines , Equipments
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) www.ubisasia.com Lacquer
บริษัท เรเซอร์ ไวร์ เวิร์คส จำกัด www.rwwwire.com Copper Wire
บริษัท สยามแพนคอน จำกัด www.siampancon.co.th/ General Can
บริษัท แอล พี เค เมทัล (2003) จำกัด General Can
บริษัท เค เอส โลหะการพิมพ์ จำกัด www.kspriting.net Printing and Lacquering
บริษัทบัวทองวัฒนาอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด www.buathong.co.th Cap and Closure
บริษัท ธีรชัยสตีล คอปอเรชั่น จำกัด www.teerachaigroup.com Tinplate
บริษัท อีโคเพนท์ จำกัด www.ecopaint.co.th Powder, Lacquer
บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด www.soonthorngroup.com General Can, Food can, Snack and Confectionery , Aerosal Can
บริษัทท๊อปอิสซี่ จำกัด www.topeasy.co.th Cap and Closure
บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด (มหาชน) www.easonpaint.co.th Paint
บริษัท สินสยามเม็ททอลเซ็นเตอร์ (1984) จำกัด Tinplate
บริษัท พัฒนกฤตย์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด Equipments
บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทรี่ จำกัด www.siamcans.com General Can,
บริษัทเจริญอุตสาหกรรม จำกัด www.chinhuay.com Food Can